Jak pasivně chladit rodinný dům

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Pasivní chlazení domu zahrnuje orientaci budovy, vzdálenost povrchové vody od budovy, použitý stavební materiál, barvu fasády, přítomnost stromů v okolí domu a prvky stínicí techniky. To vše je nejlepší mít na paměti již ve fázi návrhu stavby. Pasivní způsoby chlazení mohou ušetřit značné finanční prostředky. Více se o tom zmíníme v našem článku „Jak pasivně chladit rodinný dům“. Čtěte dále.

Rolety zabraňují pronikání tepla

Vnější zastínění oken je první a nejjednodušší možností, která může do značné míry ovlivnit, kolik tepla do domu pustíme. Mluvíme samozřejmě především o roletách a žaluziích, které sice propouštějí světlo do interiéru, ale zadržují značné množství tepelné energie (80 až 90 %). Důsledkem toho je, že se okna ani interiér domu zbytečně nepřehřívají slunečními paprsky. Naopak. Dokážou udržet tepelnou pohodu i během horkých letních měsíců. Důležité je také zmínit, že rolety pasivně chladí i uprostřed hustě obydlených oblastí, například na předměstích s koncentrovanou řadovou zástavbou. V zimě dokonce fungují jako tepelný izolant a zvyšují úroveň bezpečnosti budovy.

Bledé barvy, méně tepla

Při pasivním chlazení je třeba dodržovat i základní fyzikální zákony – bílé barvy světlo odrážejí a černé pohlcují. Při pasivním chlazení hraje důležitou roli také míra pohlcování tepla vnějšími stěnami budovy. Nejde samozřejmě jen o fasádu, ale také o střechu. Z tohoto důvodu byste při dokončování budovy neměli zapomínat na stříbřitě lesklý nátěr, případně použít nátěr světlejšího barevného odstínu. Jen tak zajistíte, že se tepelná část slunečního záření bude účinně odrážet. Čím bledší barva, tím méně tepelné energie bude na fasádě domu absorbováno.

Víte, že…

…za krásnými bílými domy na řeckých ostrovech nebo na Maltě stojí elementární fyzika odrážení slunečních paprsků v jasných barvách?

Vodní plochy v blízkosti domu

Vodní plochy v blízkosti domu jsou také velmi účinné pro pasivní chlazení domu a jako podpora stropního chlazení. Mohou to být například fontány, jezírka nebo bazén. Voda podobně jako listy stromů váže při odpařování teplo. Tímto procesem se absorbované teplo následně přeměňuje na vázané teplo, a díky tomu klesá teplota okolního vzduchu. V tomto ohledu je dnes velmi oblíbené vytváření přírodních koupacích jezírek nebo umělých kanálů s proudící vodou. Výsledkem je nejen příjemnější teplota v interiéru díky pasivnímu ochlazování, ale také příjemný akustický efekt.

Vodní plocha v blízkosti rodinného domu

Vodní plocha v blízkosti rodinného domu

Využijte sílu stromů

Účinným prvkem pasivního chlazení jsou také stromy v blízkosti domu. Mluvíme samozřejmě především o listnatých stromech. Důkazem toho je příjemné klima v hustém listnatém lese, a to i v době největších letních veder. V případě listových stromů dochází k pasivnímu chlazení ve dvou rovinách. Jedná se o tyto dvě fáze:

  1. klasické zastínění – velká část absorbované sluneční energie je využita k fotosyntéze,
  2. proces odpařování vody z listů – odpařování také ochlazuje okolní vzduch.

Dalším důležitým faktem je, že stromy nejen chrání před slunečním tepelným zářením, ale slouží také jako přirozená bariéra proti proudění teplého větru. Stromy oceníte i v zimě, kdy je méně tepla, a to díky opačnému efektu stínění v létě – na podzim a v zimě již listy nejsou překážkou pronikání teplého slunečního záření. Tím se ušetří za sezónní vytápění. Listí stromů je tak jakousi přírodní roletou, která se automaticky zatahuje a vytahuje právě tehdy, když je to potřeba.

Jednou z přírodních sil, kterou můžete využít při pasivním chlazení, je vítr. V asijských zemích je to běžný standard. U nás to bohužel není vždy možné, protože naše klima to neumožňuje. Základním předpokladem je pravidelný směr proudění vzduchu a takových míst je v České republice jako šafránu. Přirozené větrání je však důležité i z jiných hledisek, například pro zajištění optimální hladiny CO2 v interiéru.

Stromová zeleň jako účinné řešení pasivního chlazení

Stromová zeleň jako účinné řešení pasivního chlazení

Závěr

Pasivní chlazení domu je důležité zejména z ekonomického hlediska. S minimálním úsilím a pouze s využitím a rozumným začleněním jeho prvků můžeme ušetřit mnoho peněz. Mezi jeho nejdůležitější používané aspekty patří rolety na vnější straně oken, bledší odstín fasády domu a využití vodních ploch a stromové zeleně v okolí budovy.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...