Otázky ke zdroji chlazení a podstatě stropního chlazení

V čem je chlazení stropem méně zdravotně problematické než klasická klimatizace?
Oproti klimatizaci využívá systém stropního chlazení sálání, které je nesrovnatelně přirozenější a příjemnější než proudění vzduchu, které často způsobuje nachlazení nebo ztuhnutí krku a zdravotní problémy. Stropní chlazení navíc díky své podstatě nevíří prach a není ho třeba čistit od bakterií jako klimatizaci.

Jaký zdroj chladu doporučujete použít při stropním chlazení?
V úvahu přicházejí v první řadě téměř všechny tepelná čerpadla. Dnes vědí (až na výjimky) chladit, ale celková logika instalace musí být pro chlazení často přizpůsobena (jiné zapojení strojovny, doplnění regulace apod.).

Pokud topíme v domácnosti plynem, mohu mít stropní chlazení?
Ano, kotel sice chladit neumí. Proto lze:

 • Jako zdroj chladu doplnit tzv. elektrický chiller nebo chladič. Je to zařízení podobné klimatizaci nebo menšímu tep. čerpadlu, které vyrábí chladící vodu.
 • Případně systém dvou studní – čerpá se z 1. a vypouští se do 2. Vhodné pouze při vhodné geologii (hlavně bez špatné mineralizace vody a podloží musí umět vodu přijmout přes 2. studnu zpět) – mnohé lokality nejsou vhodné. K studním se doplní jednoduché zařízení ve strojovně / kotelně, např. výměník, expanze apod., které oddělí studenou vodu od chladící v domě.

Je možné při chlazení stropu současně chladit i podlahu?
Je to možné, ale není to standard. Pokud je nainstalována i podlahovka, lze ji do chlazení zapojit také na přání klienta.

Používá se při stropním chlazení / vytápění speciální médium?
Topným a zároveň i chladícím médiem je voda.

Jako stropní chlazení vlastně funguje?
Princip chlazení se dá jednoduše popsat jako obrácené podlahové vytápění. Obrácená ve smyslu principu i funkce. Podlahové vytápění vytápí místnost ohřívaným médiem, vodou, která cirkuluje v trubkách v podlaze. Pokud systém obrátíme, přeneseme z podlahy na strop a snížíme teplotu vody, netopíme, ale naopak místnost chladíme.

Je lepší vytápět podlahu a chladit strop? Nebo jen stropem či podlahou chladit a vytápět, nebo systém který chladí a vytápí souběžně strop a podlahu?
Univerzální odpověď bez konkrétního pohledu na dům není. Vždy je dobré si tyto možnosti jejich výhody / nevýhody projít s architektem / projektantem TZB.

Otázky k provozu stropního chlazení

Mohu mít stropní chlazení i v bytě?
Ano, v rámci větších bytových domech přichází v úvahu:

 • Individuální chiller + mini tichá strojovna např. ve stropě, chodbě a pod.
 • Některé nové bytové domy mají centrální přípravu chladící vody před bytem, ​​na kterou se stačí už jen napojit.

Jaký rychlý náběh mají systémy stropního chlazení?
Rozdílná je rychlost reakce = flexibilita. U betonu nízká, pod omítkou střední, při sádrokartonu vysoká. Toto může být spíše pro uživatele podstatné a ovlivňuje to způsob provozu. Při menší flexibilitě je podmínkou výhodný provoz během potřeby chlazení (systém se nevypíná), při vyšší flexibilitě je možný rychlejší náběh. Tuto otázku však řeší skvělý pomocník, regulace.

Jakou záruku nabízí REHAU na stropní chlazení?
10 let na trubky a spojovací prvky.

Jaká je spotřeba energie u stropního chlazení?
Nízká. V domech do 200m² se bavíme o částce 1300-2600 Kč ročně nebo méně v závislosti na zvoleném zdroji. Klasická klimatizace je dražší, protože chladí vzduch nárazově a na mnohem nižší teploty pod 10°C. Stropu stačí teplota 16-18°C, což znamená i 50% a vyšší rozdíl v účinnosti zařízení.

Používá se při chlazení stropu současně i chlazení podlahy?
Je to možné, ale není to standard. Pokud je nainstalována i podlahovka, lze ji do chlazení zapojit také na přání klienta.

Je třeba mít termostat při dvoupatrovém domě v každé místnosti nebo postačuje pouze po patrech? Případně je takový systém dražší na provoz?
Prostorová regulace je pro stropní chlazení po místnostech vždy výhodou. Ale pokud to finančně není možné, dobrý kompromis je i po podlažích.

Mohou v trubkách vzniknout usazeniny např. vodní kámen?
Voda v systému má být mírně upravena a koluje v ní stále stejná voda jako při vytápění. S tímto případem zanesení vodním kamenem jsme se ještě v praxi nesetkali.

Je možnost doplnit zónovou regulaci do systému, kde je jen jeden termostat?
S bezdrátovou variantou pravděpodobně ano. Jen je potřebné dotáhnout 230V do rozdělovače vytápění a chlazení.

I s nutností doplnění nějakého speciálního ventilu?
Servopohony se osazují na rozdělovač stropního systému nebo do podlahovky.

Setkali jste se již s problémem, že v místnosti vychlazené na teplotu o 15°C nižší, než je v exteriéru, dochází k vlhnutí nábytku (i přesto, že rosný bod je nižší, než teplota stropních panelů)?
Zatím ne, ale s chlazením na teplotu nižší o 15°C už jste velmi blízko k mezním hodnotám – předpokládám že regulace 2°C nad rosný bod není v tomto případě aplikována.

Kde se umísťují snímače rosného bodu?
Na přívodní potrubí v referenčních místnostech. Regulace NEA SMART2.0 nepotřebuje snímač rosného bodu.

Otázky k ceně a nákladům stropního chlazení

Jsem ve fázi projektování domu. Jaký je cenově nejvýhodnější systém na stropní chlazení?
Zvolený systém stropního chlazení je závislý hlavně od konstrukce domu. Při betonových stropech bych volil vždy chlazení přímo v tomto stropě, je to cenově nejpříznivější. Téměř pro všechny ostatní případy je vhodný stropní systém pod omítku. V podkroví a při lehkých montovaných stavbách přichází v úvahu pouze stropní chlazení v sádrokartonu, které je nejdražší. Na druhou stranu je potřebné dodat, že lehká konstrukce stropu je levnější než např. monolitický beton.

Kolik stojí stropní chlazení v m²?
Přesnou cenu získáte využitím tohoto formuláře.

Jaký přibližný procentuální rozdíl nákladů na vytápění tímto systémem může nastat mezi nízkoenergetickým domem zatepleným dle požadavků tep.tech. normy (2013-2016) a podle normy (2016-2020)?
Přibližně třetinový až poloviční podle standardu a důslednosti.

Otázky ke konkrétnosti projektu stropního chlazení

Je vhodné použití sádrových omítek a systému stropního vytápění / chlazení v případě BKT systému?
Sádrové omítky v min. možné tloušťce jsou vhodné na systémy stropního chlazení.

Jaký je rozdíl mezi tímto trubičkovým systémem (tenké trubičky) oproti systému z trubic (podobného průměru jako při podlahovce). Donedávna jste tenhle trubicový systém s hrubými trubkami nabízeli na chlazení. Zůstal systém s hrubými trubkami stále v nabídce?
Trubky pod omítku a do sádrokartonu mají průměr 10mm, při betonovém chlazení 14-17mm. Rozdíl mezi nimi není principiálně žádný. Tenčí trubky znamenají tenčí omítku nebo sádrokarton. Všechny trubky jsou ze špičkového polymerního materiálu PE-Xa.

Má význam při bungalovu s rovnou střechou vytápět souběžně podlahu se stropem?
Je to možné i u bungalovu. Dá se vytápět i chladit pouze stropem, nebo naopak obě funkce jen podlahou. Podmínkou je dostatečná izolace stavby, která už při splnění norem pro novostavby nemůže být problém.

V rodinném domě se plánovalo podlahové vytápění. Je možné během realizace odbočit k stropnímu vytápění / chlazení a zda je potřebné mít nějakou předúpravu už před / během hrubé stavby?
Je to možné změnit i později, čili ano.

Nedochází k velkému úniku tepla směrem vzhůru do vyšších vrstev betonové desky při použití systému v betonovém stropě?
Např. v případě když je nad ním další podlaží?
Zpravidla je vrchní podlaží izolované – v podlaze je předepsána kročejová izolace, která ji izoluje i tepelně. Přestup tepla bude velmi nízký.

Jak se řeší odvzdušnění systému při zalití do betonu nebo podomítkový systém u domu typu bungalov. Neměl by být odvzdušňovací ventil nad úrovní trubek?
Není to nutné. Rychlost průtoku bublinky vzduchu vyžene do rozdělovače s odvzdušňovacím systémem. Nutný je však technický návrh na tento jev přizpůsobit.

Jakou má životnost systém BKT? Je nutné v případě poruchy zbourat část stropu kvůli opravě?
Garantovaná životnost je 50 let. Díky nízkému zatížení teplotami však lze očekávat daleko víc. Při poškození je možná lokální oprava odspodu, pokud nemáte extrémně hodně armovacího železa v místě poškození.

Je stropní chlazení a vytápění vhodné i při šikmých stropech?
Výška stropu 2600-4000mm při 26°. Ano, je to možné. 100% vhodnost potvrdí bilance tepelných ztrát v místnosti od projektanta.

Doporučujete používat vytápění a chlazení pouze stropem, nebo jen podlahovkou? Či se vyplatí jít do kombinace chlazení stropem a vytápění podlahovkou?
Pokud je dům správně technicky navržený (tepelné mosty apod.) Je vytápění / chlazení stropem dostačující – pro komfort chlazení nejvhodnější.

Pokud má mít dům betonovou desku i strop, je dobré použít tyto systémy do obou? Tedy stropu i podlahy?
Je nutný komplexní pohled na dům. Je možné, že je postačující pouze strop.

Do kterých místností se zvykne dávat stropní chlazení a kde se nedoporučuje dávat vůbec?
Do všech obytných místností. Určitě pokud chcete pouze chlazení, tak určitě ne do koupelen, wellness, WC, saun apod.

Jak je to s detekcí trubky v betonovém stropě? Ptám se kvůli vrtání v budoucnosti.
Na tento systém se používá termokamera. Při správném nastavení kamery i do 70mm hloubky uložení trubek.

Při kuchyni spojené s obývacím pokojem s kuchyňským ostrůvkem cca uprostřed. Do kterých částí byste dali stropní chlazení?
Přibližně nad ostrůvkem a zároveň 0,5-1m kolem vynecháváme. Ale pouze pokud je na ostrůvku varné centrum.

Momentálně pracuji na rodinném domě, který je částečně podsklepený. Je to starý dům, ale bude mít 20cm izolaci a v podlaze 15cm. Bude stropní chlazení plnohodnotné? Výška stropů je 3 metry. A doporučujete pro jistotu i podlahové vytápění?
Určitě plnohodnotné bude při tom standardu tepelná izolace + vnější stínění. V případě vytápění podlahovkou se zkuste poradit s projektantem TZB. Pokud žádného nemáte, rádi Vám doporučíme.

Je možné, pokud nemám betonový, ale vazníkový strop instalovat chlazení?
Ano, systémem SDK,  jak bylo uvedeno v prezentaci. V případě topení je nutný individuální přepočet tepelných ztrát a řešení tepelných mostů.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Neváhejte a zeptejte se nás na cokoliv.

  Jméno a příjmení*

  E-mail*

  Telefon

  Otázka