Princip chlazení se dá jednoduše popsat jako obrácené podlahové topení. Obrácené ve smyslu topologie i funkce. Podlahové topení vytápí místnost ohřívaným médiem – vodou, která cirkuluje v trubkách v podlaze. Když systém obrátíme, přeneseme z podlahy na strop a snížíme teplotu vody, netopíme, ale naopak chladíme. Stropní chlazení odvádí teplo prostřednictvím chladicí vody z prostoru. Máme sice pocit sálání chladného vzduchu, fyzikálně se ale postupně ochlazuje strop a od něho stěny, podlaha, lidé, zvířata i předměty. Vzduch se postupně ochlazuje od stropu, stěn, předmětů a živých organismů v interiéru.

Možnosti, resp. způsoby instalace stropního chlazení jsou rozděleny do dvou skupin. A to na mokré či suché způsoby pokládky, kdy záleží na typu stropní konstrukce. Betonové a omítkové stropy vyžadují instalaci na mokro. Lehké dřevěné či montované stropy zase na sucho. Limitované jsou technicky a také technologicky. Zásadní je materiál a druh stropní konstrukce, na kterou nebo do které se bude chladicí systém montovat. Do jisté míry může do možností instalace mluvit i majitel domu či bytu – ne však ve smyslu „tohle chci a tohle se mi nelíbí“. Všechny možnosti montáže mají stejný princip: stropní chlazení zabezpečuje chladicí médium, voda v trubkách, které jsou upevněné na stropě. Rozdíl je v tom, do které vrstvy stropu se chladicí systém instaluje. Aby systém fungoval co nejefektivněji, je nezbytné, aby zabíral co největší plochu stropu. Všechny varianty jsou v konečném stádiu neviditelné.

Sádrokarton – Montáž suchou pokládkou

Tento způsob je nejdražší, ale je více flexibilní. Systém montovaný na sucho má rychlejší chladicí náběh než mokré systémy. Využívá se všude, kde se nemůže stropní chlazení montovat na mokro. Tedy v dřevěných či lehkých montovaných stavbách a podkrovních stropních konstrukcích. Používá se ale i při rekonstrukcích bytů a domů. Trubky chlazení jsou zabudované do prefabrikovaných sádrokartonových desek. Maximální výkon systému zabezpečuje hustý rozestup trubek, jen 4,5 cm. Desky vyztužené zpevňujícími vlákny mají standardní tloušťku 3 nebo 1,5 cm. Pro instalaci desek na rastr ze dřeva či ocele slouží předvrtané díry pro šrouby, což funguje jako prevence před poškozením trubek.

Montáž pod omítkou

Montáž chladicích trubek pod omítkou je klasickým příkladem mokrého způsobu instalace. Jde o nejvyužívanější montážní způsob, který se používá i při rekonstrukcích. Chladicí systém je nainstalovaný na masivní nebo podobný typ stropu pod omítkou. Trubky jsou postupně upevňované do lišt v rozestupech 5 až 15 centimetrů. Čím hustěji zasazené, tím vyšší bude mít chlazení výkon. Nainstalované chladicí registry musí projít tlakovou zkouškou. Rošt je možné pokrýt omítkou s tloušťkou 23 mm. Omítka musí být míchána a nanášena postupem v souladu s doporučením výrobce, podle technického katalogu. Všeobecně se používají dva typy omítek v jedné nebo ve dvou vrstvách s vyztuženým sítem.

Chladicí trubky jsou integrované ve spodní části betonového stropu

Tento způsob montáže je finančně nejméně náročný, možnost jeho použití je ale jen v novostavbách. Chladicí systém se totiž instaluje už ve fázi hrubé stavby, při tvorbě stropní konstrukce. Proto se nedá technicky použít při rekonstrukcích domů a bytů. „Integrační“ způsob instalace uplatníme ve fázi betonování stropní konstrukce. Chladicí registr se montuje u spodní stropní výztuže v hloubce maximálně 1,5 cm od spodního líce stropu. Rošt se po zalití betonem stane integrální součástí monolitu stropu. Instalace chladicího systému nesnižuje výšku stropu. Masa betonové konstrukce ovlivňuje rychlost náběhu chlazení.

Systém temperování betonového jádra

Jde o chlazení pro velkoplošné masivní konstrukce velkých budov. Tento nejnovější způsob instalace považujeme za „velkoplošný“. Systém temperování betonového jádra BTK stojí na akumulačních vlastnostech stavebních konstrukcí. Využívá schopnost velkých betonových dílců uchovávat teplo či chlad. Betonovou masu budov lze využívat jako zásobárnu tepla nebo chladu téměř bez omezení. Schopnost systému dlouhodobě udržovat chlazení na relativně nízkých teplotách je podstatou úsporného provozu. Další předností je vysoká flexibilita výkonu. Tato specifická alternativa stropního chlazení je z principu určena pro větší budovy. V menších obytných prostorech se systém nevyužívá.

Materiál musí něco vydržet

Vhodný způsob instalace – s dodržením technologických a pracovních postupů – je důležitý. Mimo výběru správného způsobu montáže konkrétního systému záleží také na kvalitě materiálu. Komponenty systému REHAU neztrácejí pevnost ani další důležité vlastnosti ani při výkyvech teplot. Flexibilita systému potěší zejména při rychlém a pevném spojování komponentů násuvnou objímkou s paměťovým efektem. Systém je po složení prakticky nerozebratelný, což je výhoda při mokrém způsobu instalace. Při přípravě projektu je třeba pamatovat na základní pravidlo plošného chlazení: čím více plochy je systémem pokryto, tím je chlazení efektivnější.

Výhody stropního chlazení

Pokrokový systém chlazení má tichý chod a je úplně neviditelný. Stěny tak mohou opět patřit obrazům a balkony muškátům.

Vysoké teploty chladicí vody umožňují použití i OZE. Vyrobit teplejší chladicí vodu je levnější a efektivnější.

Na rozdíl od klimatizace používá stropní chlazení systém sálání, který je mnohem přirozenější a příjemnější než proudění vzduchu.

Systém stropního chlazení si nevyžaduje údržbu, montáž je rychlá a pro naše certifikované realizátory jednoduchá.

Rozlučte se s prochladnutím a bolavým křížem. Stropní chlazení nevíří prach a není třeba ho čistit od bakterií jako klimatizaci.