Chlazení domu vodou ze studny: princip fungování

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

U stropního nebo nástěnného chlazení domu máte na výběr z několika možností zdrojů chlazení. Nejvhodnější chladicí systém je ten, který vám ušetří peníze a dokáže dodávat vodu do systému a chladit co nejúčinněji. Jedním z vhodných zdrojů je proto studna, která jako zdroj chlazení nabízí několik výhod. Chcete-li se o tom dozvědět více, čtěte dále.

Jak funguje vodní chlazení?

Systém vodního chlazení funguje na podobném principu jako vytápění. V systému stěnového vytápění a chlazení se v prostoru vytváří teplotně homogenní pole. Tím je zajištěno vertikální rozložení teploty v interiéru. Povrchové (stěnové) nebo stropní chlazení snižuje teplotu v prostoru přirozeným způsobem – sálavým chlazením. Chladivem povrchového sálavého systému je voda o vstupní teplotě 16 °C, která cirkuluje v chladicích polích. Mezi chladicí plochou a všemi teplejšími povrchy v interiéru, včetně osob, dochází k výměně tepelné energie. Další velkou výhodou tohoto způsobu chlazení je, že je vhodný pro všechny výšky místností, a to jak v novostavbách, tak v rekonstruovaných starších budovách.

Navíc je zde i zdravotní přínos, protože při sálání nevzniká průvan a do prostoru není vnášen prach ani nebezpečné bakterie a roztoči. S tímto chladicím systémem můžete dosáhnout hygienického vnitřního prostoru. U stropního chlazení máte na výběr ze tří možností:

  • Suchá instalace do stropní konstrukce,
  • mokrá instalace do stropní konstrukce,
  • instalace přímo do betonového stropu.

Zdrojem chladicí vody pro sálavý chladicí systém v domě může být tepelné čerpadlo (přeměňující energii prostředí na chlad), podzemní voda (studna) nebo zemní vrt vybavený uzavřenou hloubkovou trubkovou sondou. Rozdíly mezi těmito metodami spočívají v úspoře energie potřebné pro chlazení v systému a v účinnosti samotného chlazení. Nákladově efektivnější metodou je chlazení vodou ze studny. To však pouze za předpokladu, že studny jsou cenově dostupné (nemusí být příliš hluboké), mají vhodnou mineralizaci vody (neobsahují nadměrné množství několika minerálů – vápníku, manganu…) a nepoškozují výměník ani akumulační vrt.

Vodní chlazení má několik velkých výhod.

Vodní chlazení má několik velkých výhod.

Použijte vlastní studnu

Podzemní voda ve formě vlastní studny má z hlediska chlazení velkou výhodu, protože její voda má po celý rok stálou teplotu (7 až 12 °C). To znamená, že ve srovnání s jinými zdroji chlazení lze pasivní chlazení efektivně využívat i při relativně vysokých výkonech. Chlazení studniční vodou v zásadě spočívá v čerpání vody z jímacího vrtu, obvykle pomocí ponorného čerpadla, která pak proudí přes oddělovací výměník a ochlazuje vodu v chladicím systému. Nakonec se voda ze studny musí nechat vsáknout do injekčního vrtu. V žádném případě není přípustné vypouštět ji do kanalizace nebo povrchových vod. Rovněž není přípustné vypouštět vodu do původního sacího vrtu, protože by se rychle vyčerpala jeho chladicí kapacita.

Chladicí voda by se měla „ohřát“ na teplotu vhodnou pro povrchový chladicí systém pomocí směšovacího ventilu, přičemž vhodná teplota zde začíná přibližně na 16 °C. Další velkou výhodou tohoto systému je, že provozní náklady na chlazení tvoří pouze spotřeba elektrické energie potřebná pro provoz čerpadel. Není třeba aktivovat kompresor tepelného čerpadla, který je největším spotřebitelem elektrické energie, a dokonce není třeba tepelné čerpadlo instalovat vůbec, pokud se nechystáte vytápět vodou ze studny.

Principem systému dvou studní je tedy čerpání vody z jednoho vrtu (přes výměník tepla) a její následné vypouštění do druhého vrtu. Je však třeba poznamenat, že tento způsob není vhodný pro všechny lokality v České republice. Je vhodná zejména v oblastech, kde je podzemní voda hojná a kde je také snadno dostupná pod povrchem půdy. Minimální množství podzemní vody je 0,5 l/m². Je také třeba počítat s vyššími investičními náklady.

Soukromá studna je cenově výhodnější způsob chlazení.

Soukromá studna je cenově výhodnější způsob chlazení.

Výhody

Výhody chlazení vody ve studni lze shrnout následovně:

  • voda ve studni si udržuje stabilní teplotu,
  • stačí vodu ze studny čerpat do domu,
  • velmi ekologické řešení.

V žádném případě nesměřujte vodu ze studny přímo do potrubního systému v podlahovce. Bez ohledu na to, jak dokonalý je váš filtrační systém, může časem přes filtry stále něco projít a vy si můžete podlahový systém zničit. Z tohoto důvodu je jediným správným řešením oddělovací výměník – vodu ze studny používejte pouze k chlazení vody v systému.

Závěr

Pokud máte vedle domu pozemek se studnou, je škoda ji nevyužít i k chlazení. Jedná se o velmi úsporný a ekologický způsob, jak zajistit příjemné vnitřní klima i během horkých letních dnů. Systém chlazení vodou funguje na podobném principu jako vytápění – v prostoru se vytváří teplotně homogenní pole v podobě záření. Velkou výhodou podzemní vody je, že její teplota je po celý rok konstantní, což znamená, že provozní náklady jsou minimální a sestávají pouze z elektrické energie potřebné pro provoz oběhového čerpadla.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...