Zdroj chladu u stropního chlazení

Ne, určitě to není voda cirkulující v chladicí rohoži systému stropního chlazení – i když jsme i to už slyšeli a četli. Chladícímu médiu stropního chlazení – vodě – musí chlad, tedy potřebnou teplotu, dodat nějaký zdroj. Není to ani jedna z chladicích kapalin či „nemrznoucích směsí”, používaná u jiných systémů chlazení interiérů. Abychom správně odpověděli na otázku „Co je zdroj chladu u stropního chlazení?“, musíme poznat principy fungování sálavého stropního chlazení a základní fyzikální zákonitosti týkající se tepla, chladu, energie a jejich distribuce, přenosu, transformace nebo sdílení.

Jak to funguje

Chladicí strop chladí interiér, respektive z něj odebírá teplo v podstatě jednoduchým fyzikálně technickým způsobem: v trubkách chladících polí, rohoží v/na stropě nebo pod ním proudí chladící médium – voda, která má při vstupu do systému nastavenou teplotu tak, aby interiér dokázala efektivně „zchladit“. Teplotu vody v systému řídí regulace, interiérovou teplotu a vlhkost vzduchu zase termostaty. Snižováním nebo zvyšováním teploty vody cirkulující v systému docílíme požadovaného efektu chlazení a tepelného komfortu. Jelikož stropní chlazení je plošný sálavý způsob chlazení interiéru, distribuce chladu se děje převážně sáláním. Pro člověka je tedy nejpřirozenějším způsobem sdílení chladu a tepla.

Z čeho se skládá stropní chlazení

Obě varianty stropního chlazení, rozdílově vymezené způsobem instalace – suchý a mokrý – fungují stejně a mají v podstatě totožnou skladbu. Rozdíly jsou zejména ve způsobech uchycení trubek chladicích polí nebo rohoží a v materiálech a provedení systémových komponentů. Systém stropního chlazení se skládá z:

  • trubek chladicích polí,
  • připojovacích potrubí,
  • spojovacích a upevňovacích komponent,
  • fixačních a přechodových komponent,
  • prostorových termostatů,
  • regulační techniky,
  • oběhového čerpadla,
  • zdroje chladu.

Co může být zdrojem chladu

Aktuálně máme k dispozici a ve stavební praxi využíváme tyto zdroje chladu systémů sálavého stropního chlazení:

Geotermální, tedy „podzemní“ zdroje chladu v kombinaci s tepelnými čerpadly a/nebo výměníky tepla považujeme za pasivní zdroje, protože náklady na jejich chod jsou minimální – jde obvykle jen o energii pro chod oběhového čerpadla. Chiller neboli reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch-voda je aktivní zdroj chladu. Je to vlastně vytápění naopak. Vzduch z externího prostředí neohříváme, ale chladíme, aby mohl ochlazovat chladící médium systému – vodu. Provozní náklady na elektrickou energii jsou řádově vyšší než u pasivních zdrojů.

Zdroj chladu jako důležitá součást stropního chlazení

V čem je rozdíl?

Ne každý zdroj chladu a způsob jeho transformace a distribuce je vhodný pro každou stavbu, respektive neexistuje univerzální, „ideální“, nejlepší zdroj chladu. Každý projektant a specialista na sálavé systémy chlazení a vytápění ví, že každý objekt vyžaduje individuální přístup. Chceme-li stropem chladit byt, nebudeme to řešit „podzemním“ tepelným čerpadlem, ale chillerem, tedy tepelným čerpadlem vzduch-voda. Naopak, stavíme-li dům, zdrojem chladu je obvykle podzemní voda a technicky jednoznačně některá varianta tepelného čerpadla. Pokud však geologické či jiné podmínky nedovolují použití jakéhokoliv „podzemního“ tepelného čerpadla, je i pro rodinný dům řešením chiller. Počítejte však s vyššími provozními náklady v porovnání s tepelnými čerpadly.

Víte…

… že sálavé plošné systémy stropního chlazení interiérů nazýváme také vysokoteplotní? Na rozdíl od jiných systémů, které pracují ve škále teplot kolem 0–10 °C, ve stropním systému chladíme vodu ve škále 16–19 °C. Kromě toho, že tyto teploty jsou lidmi v chlazeném interiéru vnímány jako komfortní, jde také o zdraví nezávadný a nízkonákladový způsob chlazení.

Zdroj chladu stropního chlazení…

… je jeden ze „střípků mozaiky“, bez kterého žádný systém sálavého stropního chlazení nemůže fungovat. Pokud nemáme zdroj chladu, tedy to, co dodává vodě proudící a obíhající v chladicím roštu potřebnou vstupní teplotu, nemáme jak chladit. Laik v podstatě nepotřebuje znát principy fungování stropního chlazení, aby měl doma i v tropických teplotách pohodový pocit chládku. Ani k tomu, abychom doma rozsvítili světlo, nemusíme však znát principy jaderné fúze a rozpadu. Chceme jen, aby to fungovalo nejlépe, jak je možné. Klíčovou přidanou hodnotou stropních systémů REHAU je, že jsou dimenzovány jako „2 in 1“ – pro chlazení i pro vytápění.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...