Vliv stropního chlazení na zdraví

Odbornosť článku
content-quality-img content-quality-img content-quality-img

Stropní sálavé chlazení je typ pasivního chladicího systému, který si v současné době nachází stále stabilnější místo v moderních budovách a architektuře. Systém funguje na základě cirkulace média, studené vody, prostřednictvím řady trubek zabudovaných do stropu.

Tento typ chlazení má mnoho výhod, včetně energetické účinnosti a schopnosti zajistit rovnoměrné chlazení v celém prostoru. Stále více výzkumů však také naznačuje, že stropní chlazení má výrazný pozitivní vliv na lidské zdraví.

Přínosy vyplývající z logiky věci

Jedním z hlavních způsobů, jak může sálavé stropní chlazení ovlivnit lidské zdraví, je zlepšení kvality vzduchu v interiéru. Při použití tradičních klimatizačních systémů mohou v budově cirkulovat škodliviny, které negativně ovlivňují výskyt a průběh alergií a astmatu.

Naproti tomu sálavé stropní chlazení není závislé na cirkulaci vzduchu, což snižuje hladinu škodlivin v interiéru. Jak uvádí čínská studie, „sálavé chlazení může být účinným způsobem, jak zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší snížením koncentrace znečišťujících látek ve vzduchu a udržením příjemného a zdravého vnitřního prostředí“. (Cao et al., 2018)

Podle této studie publikované v časopise Building and Environment může sálavé chlazení snížit koncentraci škodlivin ve vzduchu až o 60 %, zatímco tradiční klimatizace toto číslo snižují jen minimálně a bez pravidelné údržby ho mohou dokonce zhoršit.

Od vzduchu k tepelnému komfortu

Kromě zlepšení kvality vzduchu v interiéru může mít sálavé stropní chlazení pozitivní vliv také na tepelný komfort. Když je lidem příliš horko nebo příliš zima, může to mít negativní vliv na jejich zdraví a pohodu. Sálavé stropní chlazení pomáhá udržovat příjemnou teplotu, což zlepšuje fyzické i duševní zdraví.

Podle indické studie: „Tepelný komfort je důležitý pro udržení lidského zdraví a pohody a sálavé chlazení může zajistit příjemné vnitřní podmínky bez závislosti na cirkulaci vzduchu, což může být prospěšné pro lidi s alergiemi nebo dýchacími potížemi.“ (Ramesh et al., 2020)

Tento průzkum mezi kancelářskými pracovníky v budově se sálavým chlazením zjistil, že 86 % z nich se vzhledem k vnitřní teplotě cítilo pohodlně nebo velmi pohodlně. Ve srovnatelných kancelářských prostorách se také snížil výskyt krátkodobých onemocnění o 21 %.

Tepelný komfort je jednou z dlouhodobých lidských potřeb v domácnosti nebo na pracovišti.

Tepelný komfort je jednou z dlouhodobých lidských potřeb v domácnosti nebo na pracovišti.

Odčerpávání tepla

Dalším způsobem, jak může stropní chlazení ovlivnit lidské zdraví, je snížení rizika onemocnění z horka. V budovách bez řádného chladicího systému mohou být lidé ohroženi vyčerpáním z horka, úpalem a dalšími nemocemi z horka. Stropní chlazení může pomoci udržovat příjemnou teplotu, což může snížit riziko těchto stavů. Jak uvádí studie Singapurské univerzity: „Systémy sálavého chlazení mohou být účinné při snižování rizika onemocnění souvisejících s horkem v budovách, zejména v horkém a vlhkém podnebí.“ (Yang et al., 2019)

Ve studii porovnávající univerzitní budovy se stropním chlazením v horkém a vlhkém podnebí se riziko vyčerpání z horka snížilo o 87 % a riziko úpalu o 92 % ve srovnání s budovou s tradiční klimatizací.

Přehlížené duševní zdraví

V neposlední řadě může mít sálavé stropní chlazení pozitivní vliv i na duševní zdraví. Když jsou lidé v příjemném prostředí, je pravděpodobnější, že se budou cítit uvolněně a pohodlně. To přirozeně snižuje stres a úzkost. Podle jiné čínské studie „může sálavé chlazení zajistit příjemné a nestresující prostředí, které může zlepšit duševní zdraví a pohodu“. (Li et al., 2017)

Studie se zaměřuje na výskyt právě těchto potíží a jejich dopad na zaměstnance a obyvatele neklimatizovaných budov nebo budov klimatizovaných standardními klimatizačními jednotkami ve srovnání s obyvateli budov se stropním chlazením, přičemž tito obyvatelé uváděli nižší úroveň stresu a vyšší spokojenost s prací ve srovnání s obyvateli budov s tradiční klimatizací. Studie konkrétně zjistila, že obyvatelé budov se stropním chlazením měli o 26 % nižší úroveň vnímaného stresu a o 45 % vyšší úroveň spokojenosti s prací.

Nikdy nepodceňujte úroveň duševního zdraví

Nikdy nepodceňujte úroveň duševního zdraví

Souhrn poznatků

Závěrem lze říci, že stropní chlazení má pozitivní vliv na lidské zdraví, protože zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti, udržuje tepelnou pohodu, snižuje riziko onemocnění z horka a zlepšuje duševní zdraví. Konkrétně studie ukázaly, že sálavé chlazení může snížit koncentraci škodlivin v ovzduší až o 60 % (Cao et al., 2018), udržet příjemnou vnitřní teplotu až pro 86 % zkoumaných obyvatel (Ramesh et al., 2019) , snížit riziko onemocnění z horka až o 92 % (Yang et al., 2019) a zlepšit spokojenost s prací až o 45 % (Li et al., 2017).

Je však důležité vzít v úvahu potenciální nevýhody sálavých stropních chladicích systémů, včetně vyšších nákladů na instalaci, nutnosti pečlivého návrhu instalace

Tyto problémy lze řešit správným návrhem, instalací a údržbou systému. S dalším vývojem a rozšiřováním této technologie je pravděpodobné, že náklady a problémy spojené se sálavým stropním chlazením se budou snižovat, čímž se tato technologie stane stále atraktivnější volbou pro majitele a uživatele budov, kteří chtějí zlepšit energetickou účinnost a lidské zdraví.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...