O kolik °C dokáže stropní chlazení ochladit domácnost

Otázka by spíše měla znít, na kolik °C dokáže stropní chlazení ochladit domácnost. Prostorové teploty obytných místností jsou určeny normami a neměly by být ze zdravotních a hygienických důvodů ani překračované, ani naopak. Kvalitně dimenzované, instalované a regulované stropní chlazení obytné interiéry chladí na teploty určené normami, tedy tak, aby byly tepelný komfort a tepelná pohoda maximální. Otázka, o kolik °C dokáže stropní chlazení ochladit domácnost, je pokud ne spekulativní, tak šalamounská a diskutabilní, ale pokusíme se ji zodpovědět. Pro začátek údaj odhadneme tak na kolem 20 °C a možná budeme překvapeni, k jakému číslu se dostaneme na konci článku.

Co je to tepelná pohoda

Nebudeme porovnávat, jak různě vnímá tepelnou pohodu v interiéru obyvatel Sahelu a Grónska. Pokud se vrátíme do našeho – zatím stále mírného – klimatického pásma, musíme i při vyhodnocování tepelné pohody zohlednit běžné teploty v našich končinách. Bez ohledu na to, že hraniční teploty vnímání tepelné pohody jsou dané, je to vždy individuální vjem, pocit. Proto je přirozené, že dva různí Češi ze stejného města mohou vnímat tepelnou pohodu jinak než například jejich přítelkyně. Tepelná pohoda je vyvážení vlivů a faktorů prostředí – v našem případě obytného interiéru – kde se člověk cítí v pohodě. Na individuální vnímání tepelné pohody má vliv navzájem se ovlivňující působení zejména těchto faktorů:

 • dispoziční řešení a architektonické uspořádání místnosti,
 • způsob přenosu tepla,
 • teplota vzduchu v místnosti,
 • teplota ploch v místnosti,
 • teplota vzduchu mimo místnosti,
 • způsob větrání,
 • rychlost proudění vzduchu,
 • relativní vlhkost vzduchu,
 • činnost člověka,
 • oděv člověka.
Čo je to tepelná pohoda

Teplo v domácnosti ovlivňuje přirozeně i lidský organismus.

Dá se tepelná pohoda měřit?

Pocity – protože tepelná pohoda je o vnímání – exaktně měřit neumíme, umíme je ale vyhodnocovat podle subjektivních vyjádření konkrétního člověka. Tepelnou technickou kvalitu vnitřního prostředí budov, kterou vnímají lidé, určujeme indexy PMV (Predicted Mean Vote) a PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied). První index charakterizuje předpokládaný střední stupeň tepelné pohody a druhý předpokládané procento nespokojených lidí. PMV index předpovídá průměrný, střední, neutrální tepelný pocit pohody na základě reakce relevantně velké skupiny lidí na tepelnou situaci. Je popsána stupnicí tepelných pocitů:

+3 horko
+2 teplo
+1 mírně teplo
0 neutrálně
-1 mírně chladno
-2 chladno
-3 zima


Ideální nastavení indexu PPD
vychází z PMV a mělo by vypadat takto:

-0,5 < PMV ≤ +0,5

Víte…

… jaké jsou běžné teploty vzduchu v sauně? Závisí to na typu a parametrech sauny, ale obvykle od 45 až do 100 °C. I když máme v létě běžně v nechlazených interiérech pocit „jako v sauně“, teploty přehřátých místností v létě jsou kolem 40 °C. Kvalitní stropní chlazení si musí umět poradit i s takovými hraničními teplotami a interiér zchladit na optimálních 26 °C.

Není teplota jako teplota

Optimální teploty vzduchu v místnostech určuje norma ČSN / EN 12831:

 • v obytných a pobytových místnostech: 20 °C,
 • v koupelnách: 24 °C.

Stropní plošné systémy chlazení však neochlazují vzduch v interiéru vháněním studeného vzduchu tak jako například klimatizační systémy, ale fungují na principu sálání. Tedy ochlazováním, respektive odebíráním tepla chladicím stropem z okolních konstrukcí, ploch, předmětů, živých organismů a vzduchu. Směrnou hodnotou pro stropní sálavé chlazení je proto operativní prostorová teplota, kterou je střední hodnota zprůměrování teploty vzduchu v místnosti a průměrné povrchové teploty okolních ploch. Na operativní teplotu má vliv i teplota sálání a rychlost proudění vzduchu. Operativní teplota je podle EN ISO 7730 určena takto:

 • v létě 23–26 °C,
 • v zimě 20–24 °C.

Stropní chlazení REHAU dosahuje optimálního výkonu 60–70 W / m² při povrchové teplotě 19–20 °C a prostorové teplotě do 26 °C.

Konečný uživatel komfortu stropního chlazení ani nepotřebuje vědět, o kolik °C dokáže jeho stropní chlazení ochladit domácnost. Postačí vědět, na kolik °C dokáže podlahovka ochladit teplotu v místnosti na takovou, aby byla v rámci norem a vnímána jako komfortní. Toto za nás řeší inteligentní regulace systému stropního chlazení.

Neměřme teploty…

… ale užívejme tepelnou pohodu a komfort našeho domova. O správné a citelně pohodové teploty se stará v létě kvalitní a inteligentně regulované stropní chlazení. A jaká je odpověď na otázku z titulku našeho článku? Trefili jsme se na začátku v odhadu teploty, o kolik dokáže stropní chlazení domácnost ochladit, nebo ne? V podstatě ano: pokud je venku ve stínu kolem 35 °C, na slunci je běžně o 10 °C více. No a v přehřátém interiéru může být operativní prostorová teplota klidně i kolem 40 °C. Pokud jsme pozorně četli určující limity teplot vycházející z požadavků optimální tepelné pohody a také účinného fungování stropního chlazení, dostaneme se k výsledku: o 16 a více °C. Nemáme důvod řešit, jestli je to hodně, nebo málo, protože je to tak akorát.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...