Na stropní chlazení myslete hned při projektování

Devět z deseti zájemců o nové bydlení dává stropnímu chlazení přednost před klimatizací. Náš průzkum ukázal, že takto uvažuje přesně 89 % oslovených respondentů. Předpokládáme, že deset z deseti ví, jak důležitý je při plánování výstavby či rekonstrukce domu kvalitní projekt systému topení a chlazení, přičemž pod kvalitním projektem je třeba rozumět nejen „formální“ na získání stavebního povolení, ale i podrobný realizační. Stropní chlazení je příliš sofistikovaný systém na to, aby vám případná improvizace zajistila jeho dlouhodobou, správnou a spolehlivou činnost. Přečtěte si, proč je při novostavbě nebo předělávce třeba myslet na stropní chlazení hned při projektování.

Jeden projekt nestačí

Snaha o šetření v prvotní fázi výstavby či rekonstrukce vás nakonec může vyjít draze. Ať už přímo v podobě dodatečných nákladů na úpravy a opravy, nebo nepřímo v nákladech na další práci a materiál. Kvalitní realizační projekt stropního chlazení stojí řádově maximálně tisíce korun. Na materiálových nákladech navíc dokáže uspořit až čtyřnásobek své ceny. Mějte na paměti, že stavební povolení je jen potvrzením o proveditelnosti projektu v souladu s legislativou. Bez „manuálu“ nevyžadovaného zákonem – realizačního projektu – se téměř nepochybně za pochodu vyskytnou komplikace. Těm se dá elegantně vyhnout v projektové přípravě. Posuďte, zda se vám vyplatí uspořit 1 % souhrnného rozpočtu, pokud byste zásluhou vynaložení těchto prostředků mohli při některých komponentech stavby srazit až 10–20% z jejich ceny…

Projektovanie-stropné chladenie

Kvalitní projekt zvyšuje šanci na bezproblémový chod stropního chlazení.

Komplikace eliminujte předem

Kvalitní realizační projekt kromě jiného určuje návaznost prací jednotlivých profesí a eliminuje možné konflikty trasování rozvodů. Už během přípravné etapy si to vyžaduje koordinaci projektantských, stavebních a jednotlivých specifických týmů, v našem případě topenářského. Navzdory tématu stropního chlazení zůstaňme při tomto označení profese. Vždyť systém skvěle poslouží i na vytápění, hravě pokryje požadavky na tepelný komfort dnešních nízkoenergetických staveb. Precizností při plánování se vyhnete například tomu, že vámi preferovaný konkrétní způsob instalace sálavého chlazení bude v rozporu s typem konstrukce stropu. Platí to při rekonstrukci i v novostavbě, mrzuté komplikace dokážete předem eliminovat kvalitním realizačním projektem.

Realizační projekt rodinného domu je vlastně rozšířenou verzí povinné dokumentace k získání stavebního povolení a orientačně stojí zhruba o třetinu více. Obsahuje i tzv. výkaz výměr a rozpočet, který může mít stovky položek. Právě precizní a podrobné zpracování pomůže realizačním firmám přehledněji a závazněji nacenit jednotlivé vstupy. Vám poskytne zásadní oporu při porovnávání cenových návrhů i kontrole skutečných nákladů.

Zohlednění vašich představ a požadavků

Asi jsme se nadobro shodli, že realizační projekt stropního chlazení nevynecháte. Profesionálové, kterým ho zadáte, budou v první řadě vycházet z vašich představ a požadavků. Při jejich zapracování v konzultačním stadiu samozřejmě zohlední všechna specifika stavby, rámcové architektonicko-stavební řešení (ASR), normy a vyhlášky, a v neposlední řadě podklady od výrobce technologických zařízení. Kvalitní realizační projekt, který je detailním prováděcím rozpracováním dokumentace ověřený stavebním úřadem, poskytuje oporu na:

  • přípravu a realizaci celé stavby,
  • přípravu u zhotovitelů,
  • kalkulaci nákladů,
  • uzavření smluv na jednotlivé fázi procesu.
Věděli jste, že…

… podle České komory stavebních inženýrů dokumentace pro realizaci stavby prohlubuje, upřesňuje a doplňuje dokumentaci ověřenou ve stavebním řízení? Mimo jiné „do takové podrobnosti, která jednoznačně definuje konstrukce, výrobky, materiály, stroje, zařízení, konstrukční detaily.“ Jasně a srozumitelně, konkrétně a přesně, tak, aby byla pro zhotovitele dostatečným podkladem k uskutečnění stavby.

Jak na to šel, takovou kvalitu našel

Přiznejme si otevřeně: ani realizační projekt není zárukou efektivní a bezproblémové dlouholeté funkčnosti stropního chlazení. Klíčové je výsostně profesionální přenesení záměru z papíru do praxe. Kvalitní realizační projekt však zcela logicky zvyšuje pravděpodobnost dosažení vytouženého cíle – spokojenosti projektanta, zhotovitele, a zejména vás jako investora. Správná cesta k realizaci stavby včetně stropního chlazení nemá itinerář založený na riskantních zkratkách. Logicky se promítne i do výběru špičkového autorizovaného topenáře s dostatkem šikovnosti i odpovědnosti. No a ten vedle ocenění precizních instalačních instrukcí v projektu určitě pochválí i váš výběr etablovaného dodavatele technologie stropního chlazení.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...