Jaký je ideální energetický zdroj u stropního chlazení

Pokud se rozhodneme chladit interiér stropním chlazením, můžeme si vybrat z několika možností zdroje energie nebo chladu. Chladící médium – voda – musí mít při vstupu do systému stropního chlazení teplotu 16 °C. Ideální zdroj by mohl být logicky ten, který je finančně nejméně náročný, respektive dokáže chladit a přivádět vodu do systému nejefektivněji. Zkusme se ale na efektivitu podívat jinak, přimhouříme-li oči při ceně. Pokud přidáme ještě jedno, nadstavbové kritérium „ideálnosti“, a to možnost využití systému i na topení, máme jednoznačného vítěze. Čtěte, jaký je ideální zdroj energie u stropního chlazení.

Co může být zdrojem energie stropního chlazení?

Pokud vycházíme z fyzikálních principů sálavého stropního chlazení, vodu je před vstupem do chladicího systému potřeba zchladit na přesně stanovenou teplotu. S jednou výjimkou: pokud je zdrojem chladu spodní voda z vrtu nebo studny, její teplota je okolo 10 °C a nemá smysl ji chladit. Naopak je paradoxně potřeba ji mírně ohřát, abychom ji mohli chladit. Dnes jsou k dispozici tyto zdroje energie systémů sálavého stropního chlazení:

  • spodní voda – systém dvou studní, vrt nebo jejich kombinace,
  • reverzibilní tepelné čerpadlo,
  • chiller.

Kromě stropního chlazení si můžete užívat i stěnové.

Spodní voda

Pokud máte na pozemku vydatný zdroj spodní vody, ideálně minimálně 0,5 l/m², máte šanci využít nejlevnější zdroj energie stropního chlazení. Vodu z vrtu stačí dostat do systému čerpadlem přes výměník tepla, který nastaví její teplotu. Provozními náklady chlazení je prakticky jen spotřeba elektrické energie cirkulačního čerpadla. Náklady mohou být až o 20 % nižší než při použití tepelného čerpadla nebo chladicí jednotky – chilleru. Systém dvou studní zjednodušeně funguje tak, že se voda do systému čerpá z jedné studny například přes výměník a odvádí se do druhé studny. Tento způsob ale není vhodný do všech lokalit, je limitován i geologickými parametry podloží. Ekonomická výhodnost a ekologická přijatelnost pasivního způsobu chlazení spodní vodou je doslova „neprůstřelná“.

Chiller

Kompresorová chladící jednotka je ideální jako zdroj chladu systémů stropního chlazení zejména v bytech. Chiller může být samostatná exteriérová kompaktní jednotka – podobná exteriérové ​​klimatizační jednotce – nebo může být rozdělen na interiérovou a exteriérovou část. Toto v podstatě jednodušší a menší tepelné čerpadlo je ideální jako zdroj chladu kromě bytů i v domech, kde je například vytápění řešeno tradičním kotlem. Chiller dokáže v primárním chladicím okruhu produkovat chlad a dodat jej do sekundárního vodního okruhu, kde obíhá chladící voda. Některé typy chillerů jsou i reverzibilní, tedy použitelné i na vytápění.

Tepelné čerpadlo

Pasivní systém chlazení funguje u systémů tepelných čerpadel voda/voda nebo voda/zem, aktivní chlazení využívají systémy tepelných čerpadel vzduch/voda. Tepelná čerpadla dokážou energii prostředí přeměnit na teplo nebo chlad. Tepelná energie se ze vzduchu, země nebo vody přes výměník přivede k chladícímu médiu v kompresoru. Tam se teplotní úroveň mění na požadovanou, která je předávána do chladicího nebo topného okruhu. Obrovskou a bezkonkurenční výhodou tepelných čerpadel je možnost jejich využití nejen na chlazení rodinných domů. Kvalitní tepelné čerpadlo zvládne i vytápění, ohřev pitné a užitkové vody a také větrání interiéru.

Víte…

… že vůbec první funkční tepelné čerpadlo dodnes pracuje a zkonstruoval ho Slovák? Tepelné čerpadlo Aurela Stodoly pomáhá od roku 1928 vytápět radnici v Ženevě pomocí vody ze Ženevského jezera.

Systém „2+ v jednom“ je ideální

Z aktuálních možností zdroje energie systému stropního chlazení je jednoznačným vítězem tepelné čerpadlo. Ideálně to, které je použitelné na chlazení, vytápění objektu, ale i ohřev teplé vody a řízené větrání. Moderní tepelná čerpadla dnes zvládnou mnohem víc než to vůbec první, zkonstruované Aurelem Stodolou. Tedy „jen“ fungovat bez problémů již 93 let. Slovenský vynálezce světového významu nastavil vysoký standard, kterého se dnes drží špičkoví výrobci systémů chlazení i vytápění: dimenzují je tak, aby vydržely i dvě generace. Ideální tepelné čerpadlo by tedy mělo fungovat alespoň tak dlouho jako systém chlazení a vytápění, pro který pracuje.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...