Izolace u stropního chlazení

Jeden z mýtů o stropním chlazení tvrdí, že to nemůže fungovat, neboť místo místnosti bude chlazena zejména horní vrstva stropu. Je to ale něco podobného ​​jako mýtus o podlahovce, která prý nemůže dodávat teplo směrem vzhůru do místnosti, neboť vyhřívá konstrukci podlahy. Vyvrácením těchto mýtů je samotné fungování plošných sálavých systémů a jejich izolace. U obou systémů potřebujeme dosáhnout toho, aby chladící nebo topná plocha distribuovala chlad nebo teplo tam, kam potřebujeme – směrem do místnosti. Možnosti izolace, která pomůže dosáhnout našeho cíle, závisí na konkrétním typu systému sálavého stropního chlazení nebo sálavého podlahového topení a samozřejmě také na skladbě stropu. Čtěte, jak funguje izolace u stropního chlazení.

Co má vliv na výkon stropního chlazení?

Teorie a praxe fungování sálavých plošných stropních systémů chlazení definují chladicí výkon v praxi osvědčených podmínkách takto:

 • povrchová teplota chladicího stropu 19–20 °C,
 • prostorová teplota 26 °C,
 • hodnoty výkonu chlazení 60–70 W/m².

Maximální dosažitelný chladicí výkon plošného chlazení závisí na:

 • druhu systému chlazení,
 • skladbě systému,
 • rozestupech topných trubek,
 • průměru a typu trubek,
 • skladbě stropu,
 • vlhkosti prostředí.

Z pohledu izolace nás prioritně zajímá skladba konkrétního systému chlazení a skladba stropu.

Izolovaný systém stropního chlazení

Suchý systém chlazení

 • podhledový systém je vhodný zejména na dřevěné nebo montované stropy,
 • instaluje se pod strop na rastr z dřevěných nebo ocelových profilů,
 • montáž usnadňuje a urychluje předvrtaný upevňovací rastr,
 • základem systému jsou prefabrikované sádrokartonové desky se zabudovanými trubkami,
 • vyztužené a předizolované desky díky různým rozměrům pokryjí i členité stropní plochy,
 • výkon lze maximalizovat dodatečnou izolací,
 • trubky RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm mají rozestupy jen 45 mm ve dvojitém meandru,
 • systém má uplatnění v novostavbách i při rekonstrukcích,
 • není vhodný do vlhkých prostor.

Stropní plošný chladicí systém se nekreslí ani neinstaluje „na koleně“. Projektant musí v realizačním projektu mimo jiné zohlednit i další vestavěné prvky stropu, například osvětlení. Nezbytná je i důsledná a včasná koordinace řemeslníků podílejících se na instalaci systému.

Mokrý systém chlazení

 • je využitelný zejména v novostavbách, ale i při sanacích,
 • instaluje se pod omítku masivního nebo jinak únosného stropu,
 • chladící registry připojené na rozdělovač pokrývá tenká vrstva omítky,
 • ve vodicích lištách s rozestupy 25 až 150 mm jsou upevněny trubky RAUTHERM S 10,1 x 1,1 mm,
 • systém je vhodný i do místností s vyšší vlhkostí.
U mokrého systému stropního chlazení je nutné kromě obvyklé koordinace zohlednit i potřebné volné neaktivní plochy pro další stropní instalace. Klíčová je koordinace technologických časů práce topenáře a omítkáře nejen při přípravě stropu pro instalaci, ale i dostatečných časů pro vysušení omítek před spuštěním systému chlazení.

Skladba stropu

To, na jaký typ stropu chceme přímo instalovat stropní chlazení, určuje využití konkrétního systému vhodného pro konkrétní strop. Při výpočtu tepelného odporu od hrany trubky nesmí být tepelný odpor celé konstrukce nižší než R = 0,75 m²K/W. Při projektování sálavého stropního chlazení je možné při vnější tepelné izolaci využití celé masivní konstrukce stropu jako akumulátoru tepla. Při uspořádání izolace projektant hodnotí i možné posuny rosného bodu, přičemž potřebná tepelná izolace musí být nainstalována na vrchní straně stropu. Kromě toho je nezbytné počítat také s příslušnými tepelně a izolačně propojenými systémy.

Izolace u stropního chlazení…

…je důležitý funkční prvek skladby každého kvalitního systému sálavého stropního chlazení, pomáhající zajistit jeho maximální výkon. U suchého systému jsou prefabrikované systémové desky předizolované, u mokrého systému lze masivní konstrukci stropu využívat jako akumulátor tepla. Pokud se projektant a topenář rozhodnou pro maximalizaci výkonu systému stropního chlazení, mohou využít dodatečnou izolaci, která minimalizuje chlazení směrem nahoru a kromě maximalizace výkonu dokáže zefektivnit reakční schopnost chladicího stropu. Pouze správně naprojektovaný, dimenzovaný, instalovaný a izolovaný systém stropního chlazení zajistí optimální tepelný komfort v chlazeném interiéru.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...