Důležitost dilatace u stropního chlazení

Jelikož stavíme z materiálů, které „pracují“ – jiné jsme zatím nevynalezli – musíme počítat s tím, že stavební materiály a konstrukce vlivem okolních podmínek mění své vlastnosti. Prioritně objem, velikost, případně i tvar. Budovatelé chrámů, ale i stavitelé dřevěnic pracovali s povinnou a nezbytnou „vůlí“, kterou museli dopřát konkrétnímu materiálu. U plošných stavebních konstrukcí, podlah, stěn i stropů je povinným prvkem „vůle“ dilatace. Čtěte, co všechno zdůvodňuje důležitost dilatace u stropního chlazení.

Co je dilatace a proč je důležitá

Ve stavební branži dilataci chápeme jako proces změn objemu materiálů nebo stavebních konstrukcí jejich rozpínáním, zvětšováním, rozšiřováním nebo roztahováním. Kromě samotného fyzikálního procesu můžeme pojmem dilatace nazvat i prostor, který záměrně vymezíme, aby mohla dilatace působit. Při řešení dilatace plošných sálavých chladicích, ale i otopných soustav, musí realizátor respektovat plán dilatačních spár vytvořený projektantem. Kromě povinného přiznání konstrukčních dilatačních spár stropu při instalaci systému chlazení je nezbytné i topograficky sladit chladicí okruhy a dilatační spáry. Důležitá je také okrajová dilatace po obvodu místnosti.

Dilatace chladicího stropu „na sucho“

Při instalaci stropních chladicích systémů REHAU suchým způsobem musí být dilatační spáry zohledněny již ve fázi plánování. V oblasti dilatační spáry je nutné oddělení celé stropní konstrukce. Používá se při přemostění konstrukčních spár stavebního tělesa nebo když to vyžaduje délka stropu při rozdělení na úseky. U dilatací chladicích stropů musí být zohledněny tyto konstrukční a projekční zásady:

  • dilatační spáry budovy musí být se stejnou možností pohybu konstrukčně zohledněné pomocí dilatačních spár ve stropním podhledu,
  • stropní plochy je potřeba každých 10 m v podélném i příčném směru oddělit dilatačními spárami,
  • závěsné stropní podhledy je nutné konstrukčně oddělit od začleněných sloupů a vestavěných prvků stropu, například světel,
  • spáry je nutné plánovat i při výrazných změnách průřezu stropního podhledu, například při rozšíření chodeb nebo vystupujících stěnách,
  • napojení stropních desek na obvodových plochách musí být bezpodmínečně realizováno klouzavou formou,
  • klouzavé napojení kompenzuje teplotně podmíněnou horizontální dilataci stropních desek.
REHAU suchým spôsobom

Instalace stropního chlazení

Dilatace chladicího stropu „na mokro“

Při mokrém způsobu realizace stropního chlazení REHAU je obecně pro vyrovnání tepelné dilatace nezbytné použít dilatační spáry nebo omítkové profily, případně dilatační pásku. Dilatační řešení závisí na typu stropní konstrukce a druhu omítky použité na chladicím stropě. U stropního chlazení „na mokro“ platí pro dilataci tyto zásady:

  • „povinnou jízdou“ je respektování dilatačních spár stropní konstrukce,
  • plochy stropů s délkou nebo šířkou převyšující 4 m je třeba rozdělit podle projektu chladicích okruhů systému na pole s maximální délkou a šířkou 4 m,
  • v důsledku tepelné dilatace omítky je potřeba podle druhu omítky mezi chladicími poli naplánovat dilatační spáry.
Latinský výraz dilatace nemá nic společného s pojmem diletance nebo diletantství. Problematika dilatace konkrétního projektu stropního chlazení je práce pro profesionály, postavená i na koordinaci a následnosti jednotlivých činností a úkonů. Pokud je některá část procesu v projektové, přípravné nebo realizační fázi „řešena“ diletantsky, dilatace ani chlazení nebudou fungovat tak, jak mají.

Dilatace je důležitá…

… součást stavebního procesu ve všech jeho fázích, ale i chování konkrétních stavebních materiálů a prvků po dokončení stavby. U velkoplošných sálavých systémů chlazení i vytápění je třeba dilataci jako fyzikální proces nejen zohlednit, ale doslova mu „pomoci“. Tak, aby stavební materiály a konstrukce mohly vlivem změn fyzikálních podmínek aktivně „pracovat“. Aktivní tvorba dilatačních spár chladicích sálavých stropů musí vycházet z přesného projektu a měla by být přesně a poctivě realizovaná. Chladicí stropy s „odbytými“ dilatačními spárami nikdy nebudou fungovat správně.

Ohodnoťte náš článek

5/5 (1)

Podeľte sa o obsah s Vašimi blízkymi ...